söndag 19 januari 2014

Sabbatstankar

Idag påminner jag mig om, att även om jag själv eller samhället omkring mig ger mig bördor som jag inte orkar bära, så finns det någon som vet vad jag orkar och som vill hjälpa mig att bära. Som erbjuder en plats av vila. Av frid:

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt.

Matt 11:28-30.

Inga kommentarer: